Thời hạn Kết thúc hỗ trợ

HINH 1

Kết thúc hỗ trợ Windows Server và SQL Server 2008 & 2008 R2 nghĩa là gì?

HINH 3

Thực thi GDPR

Khi kết thúc hỗ trợ cho SQL Server 2008 và 2008 R2, các hệ thống của bạn có thể không còn tuân thủ các quy định GDPR sắp tới.

Không tuân thủ GDPR có thể dẫn đến tiền phạt cho các tổ chức không bảo vệ đầy đủ dữ liệu người tiêu dùng

GDPR
Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) là luật riêng tư mới toàn diện, giúp cư dân của Liên minh châu Âu (EU) kiểm soát tốt hơn dữ liệu cá nhân của họ (được xác định chính xác bởi GDPR) và yêu cầu các tổ chức duy trì bảo mật dữ liệu cá nhân phù hợp . Việc không tuân thủ GDPR có thể bị phạt nặng. 
Các công ty thể bị phạt bao nhiêu không tuân thủ
Các công ty có thể bị phạt đến 20 triệu euro hoặc 4% doanh thu toàn cầu hàng năm, tùy theo mức nào lớn hơn, do không đáp ứng các yêu cầu GDPR nhất định.
Khi nào GDPR hiệu lực
Nghị viện châu Âu đã phê duyệt và thông qua GDPR vào tháng 4 năm 2016 và việc thực thi sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 5 năm 2018
GDPR đa quốc gia!
Khi tuân thủ GDPR, không chỉ các tổ chức châu Âu bị ảnh hưởng, những người bên ngoài EU xử lý dữ liệu liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, hoặc giám sát hành vi của cư dân EU.

Hướng đi để Nâng cấp và Bảo vệ

HINH 4

Tránh sự gián đoạn kinh doanh và xem việc kết thúc hỗ trợ của Windows và SQL Server là cơ hội để hiện đại hóa các ứng dụng của bạn và tăng tính nhất quán trên cơ sở hạ tầng, bằng cách chuyển nó sang đám mây của Microsoft :

HINH 5

Tìm hiểu thêm về vòng đời hỗ trợ của Windows Server: support.microsoft.com/lifecycle/
Tìm hiểu thêm về vòng đời hỗ trợ của SQL Server: support.microsoft.com/lifecycle/

TOP