Visio Online

Visio

Các tính năng hàng đầu của Visio

Đơn giản hóa và truyền đạt thông tin phức tạp bằng sơ đồ liên kết với dữ liệu mà bạn có thể tạo ra chỉ với vài thao tác bấm. Visio giúp việc lập sơ đồ trở nên đơn giản. Dù bạn muốn nhanh chóng ghi lại lưu đồ mà mình đã vẽ trên bảng trắng, lập bản đồ mạng CNTT, xây dựng sơ đồ tổ chức, ghi lại quy trình kinh doanh hay vẽ sơ đồ sàn, Visio sẽ giúp bạn làm việc một cách trực quan.

Lưu

Lưu

Tạo sơ đồ chuyên nghiệp một cách nhanh chóng

  • Dễ dàng bắt đầu dùng Visio với một bộ sơ đồ bắt đầu tuyển chọn được thiết kế sẵn cũng như mẹo và thủ thuật theo ngữ cảnh.
  • Tận dụng các mẫu được làm mới và hàng ngàn hình đáp ứng tiêu chuẩn ngành bao gồm tuân thủ Ngôn ngữ Mô hình Thống nhất (UML) 2.4, Lập mô hình và Ký hiệu Quy trình Kinh doanh (BPMN) 2.0 và Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE).
  • Sử dụng các hình thông minh để tăng năng suất đồng thời tận dụng các chủ đề và hiệu ứng mới để tùy chỉnh và hoàn thiện sơ đồ trông chuyên nghiệp nhanh chóng hơn.

Giúp sơ đồ trở nên sống động với tính năng liên kết dữ liệu

  • Kết nối dữ liệu với nội dung trực quan về cơ cấu tổ chức, mạng CNTT, nhà máy sản xuất hoặc quy trình kinh doanh phức tạp để nắm bắt tình hình hoạt động nhanh chóng. Hình Visio có thể được liên kết với nhiều nguồn dữ liệu bao gồm Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, Danh sách Microsoft SharePoint và Business Connectivity Services.
  • Sử dụng đồ họa dữ liệu như biểu tượng, màu sắc và văn bản để đơn giản hóa và nâng cao tính trực quan của thông tin phức tạp. Tận dụng khả năng kết nối với bảng Excel trong một bước mới và hoán đổi đồ họa dữ liệu thành tùy chọn của bạn với một thao tác bấm.

Truyền đạt trực quan thông tin đáng tin cậy

  • Truyền đạt và chia sẻ lưu đồ, đường thời gian, bản đồ quy trình, cơ cấu tổ chức, kiến ​​trúc CNTT hoặc sơ đồ sàn của bạn cho toàn doanh nghiệp thông qua một trình duyệt với Dịch vụ Visio trong Office 365 hoặc SharePoint. Khi dữ liệu cơ bản của bạn làm mới, sơ đồ của bạn sẽ được làm mới trong trình duyệt.
  • Cộng tác trên cùng một sơ đồ cùng lúc đồng thời dễ dàng xem chú thích của người xem lại—trong cả Visio và Dịch vụ Visio.
  • Bảo mật sơ đồ với Quản lý Quyền Thông tin (IRM), bảo vệ mất dữ liệu (DLP) và xác thực đa yếu tố.

Bạn đang cần biết thêm các thông tin chi tiết về office 365. Cũng như đang phân vân trong quá trình chọn lựa giữa việc mua và thuê dịch vụ?

TOP