Mang theo dữ liệu của bạn với cuộc sống

Power BI biến đổi dữ liệu của công ty bạn thành những hình ảnh phong phú để dễ dàng thu thập và tổ chức dữ liệu, do đó bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những gì quan trọng đối với bạn.

WHAT IS POWER BI?

Power BI là một bộ các công cụ phân tích kinh doanh để phân tích dữ liệu và chia sẻ những kinh nghiệm. Giám sát doanh nghiệp của bạn và báo cáo một cách nhanh chóng với các biểu đồ phong phú có sẵn trên mọi thiết bị.

Giải pháp phân tích và báo cáo cho tổ chức của bạn

Quản lý trên 1 giao diện

Với Power BI Web, theo dõi các dữ liệu quan trọng của bạn từ trong tổ chức và từ tất cả các ứng dụng mà bạn tương tác.

Tạo báo cáo tương tác tối ưu

Power BI Desktop cung cấp cho bạn các công cụ để biến đổi, phân tích, và hiển thị dữ liệu. Chia sẻ báo cáo trong vài giây trong tổ chức của bạn với Power BI Online.

Phân tích ổn định cho doanh nghiệp

Với dịch vụ phân tích SQL Server - bạn có thể dễ dàng xây dựng các mô hình sử dụng qua lại các dữ liệu để tạo nên sự đồng nhất giữa các báo cáo và phân tích trong tổ chức của bạn.

Dễ dàng tích hợp và phân tích PowerBi trên ứng dụng của bạn

Cung cấp các báo cáo tương tác tuyệt vời trong ứng dụng của bạn với các dịch vụ tích hợp Power BI.

Microsoft Power BI Desktop

powerbi_desktop

Với sức mạnh BI Desktop bạn có thể chủ động khám phá dữ liệu của bạn bằng cách kéo-và-thả, một loạt các dữ liệu với các cấu trúc hiện đại. Tạo nên sự dễ dàng trong quy trình tạo báo cáo.

Microsoft Power BI Mobile

powerbi_iphone_app

Truy cập dữ liệu của bạn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trên các loại ứng dụng, thiết bị di động để truy cập vào thông tin kinh doanh quan trọng của bạn.

Microsoft Power BI Gateway

1-1

Với Power BI gateway, bạn có thể giữ cho dữ liệu của bạn luôn được cập nhật mới nhất bằng cách kết nối tại chỗ với nguồn dữ liệu của bạn.

Bạn đang cần biết thêm các thông tin chi tiết về office 365. Cũng như đang phân vân trong quá trình chọn lựa giữa việc mua và thuê dịch vụ?

TOP