Microsoft

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA)

  • Đây là chương trình cho phép nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV) kết hợp với bản quyền phần mềm của Microsoft để xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng Datacenter trong nước.
  • Ngoài các ứng dụng được cung cấp từ Microsoft, NCCDV có thể đưa lên các ứng dụng riêng hoặc các giải pháp riêng của họ lên Cloud này, đóng gói thành các gói phần mềm đưa tới người dùng cuối thuê sử dụng.
  • Khách hàng chính sử dụng tập chung vào các doanh nghiệp ở Việt Nam.
  • Việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng đều từ phía NCCDV này.

Chương trình SPLA có 5 Mô hình

VM Hosting - thuê bao máy ảo – chương trình SPLA được phép cho bên thứ 3 thuê lại. Partner vẫn triển khai WinSvr bằng license SPLA trên phần cứng/Server đó để cho end-user thuê bao gồm chi phí HW+SW của Microsoft.

DB Hosting: end-user cần triển khai một giải pháp ERP / CRM cần đặt trên một môi trường gồm WinSvr + SQLSVr, end-user cần môi trường ảo hóa trong đó gồm license hợp pháp 100%.

App Hosting: gồm tất cả các ứng dụng kế toán, quản lý nhân sự, quản lý dự án, ngành sản xuất,… nếu các app đó có sẵn, partner xây dựng trên môi trường WinSvr/SQLSvr thì chi phí phần ứng dụng không cần trả cho MS trước. Sau khi có khách hàng thuê, NCCDV mới thanh toán phần App này cho Microsoft.

Web Hosting: xây dựng website trên nền WinSvr có thể kết hợp với SQLSvr…

Desktop Hosting: liên wan trực tiếp đến WinSvr + RDS. Khi xây dựng Thin Client kết nối lên Server, đưa ảo hóa Desktop cho end-user, xây dựng môi trường ảo hóa này trên WinSvr, mỗi end-user kết nối cần RDS để tiết kiệm chi phí Windows. Server phải rất mạnh để xử lý các tác vụ cho các client.

License thuê bao - Giải pháp tối ưu cho chi phí.
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

TOP