Microsoft Azure

Dịch vụ mang lợi ích to lớn và sức mạnh đáng tin cậy.

Azure (Microsoft cloud) là giải pháp đám mây lai đánh dấu bước chuyển đổi trong phát triển phần mềm, trong chiến lược và trong cách thức phân phối sản phẩm của Microsoft.

Microsoft đã xây dựng hệ điều hành đám mây Azure nhằm mang đến lời giải cho bài toán chuyển đổi cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp. Giải pháp đám mây lai này cho phép các chuyên gia phát triển và người đam mê công nghệ phát triển, triển khai và quản lý ứng dụng và website trực tiếp trên hệ thống máy chủ ảo được Microsoft cập nhật, duy trì và bảo vệ.

Được xây dựng trên nền tảng quen thuộc của Windows Server và System Center, Azure giúp các doanh nghiệp có thể tận dụng để tự cung cấp dịch vụ và quản lý cơ sở hạ tầng theo giải pháp Hạ tầng như một dịch vụ (IaaS), hay quản lý các dịch vụ ứng dụng theo giải pháp Nền tảng như một dịch vụ (PaaS).

Dịch vụ điện toán đám mây

Dịch vụ điện toán đám mây Azure loại bỏ nhu cầu quản lý cơ sở hạ tầng máy chủ. Với vai trò Web và Người làm việc, các dịch vụ này cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, triển khai và quản lí các ứng dụng hiện đại.

Cơ sở dữ liệu SQL

Cơ sở dữ liệu SQL của Azure là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ cho phép bạn nhanh chóng tạo, mở rộng và điều chỉnh quy mô các ứng dụng liên quan lên nền tảng đám mây.

Máy ảo

Máy ảo Azure cho phép khai thác hình ảnh Windows Server hay Linux trên điện toán đám mây. Bạn có thể chọn từ thư viện ảnh hay mang tới hình ảnh tuỳ chỉnh của riêng mình.

Sao lưu

Dịch vụ Sao lưu của Azure quản lý các sao lưu trên điện toán đám mây thông qua các công cụ quen thuộc trong Windows Server 2012, Windows Server 2012 Essentials hay System Center 2012 Data Protection Manager.

CDN

CDN của Azure (Mạng lưới truyền tải nội dung) cho phép bạn đưa nội dung băng thông cao tới người dùng cuối trên khắp thế giới với độ trễ thấp và khả năng cao thông qua một mạng lưới rộng lớn các trung dữ liệu.

Lưu trữ

Azure mang tới khả năng lưu trữ dữ liệu đáng kể bao gồm Blob, bảng, truy vấn và kho lưu trữ Drive, hỗ trợ tối đa khả năng lưu trữ trên hệ thống cloud. Đáp ứng bạn có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

Active Directory

Active Directory trên Azure (Azure AD) cung cấp các chức năng quản lý nhận dạng và điều khiển truy cập cho các ứng dụng điện toán đám mây của bạn. Bạn có thể đồng bộ hóa nhận dạng tại chỗ và cho phép đăng nhập một lần nhằm đơn giản hóa truy cập của người.

Websites

Websites của Azure cho phép bạn triển khai ứng dụng web trên một cơ sở hạ tầng điện toán đám mây có thể mở rộng và đáng tin cậy. Bạn có thể nhanh chóng mở rộng hay thậm chí tự động mở rộng để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của bạn.

Dịch vụ di động

Dịch vụ di động của Azure cung cấp một backend điện toán đám mây có khả năng mở rộng cho việc xây dựng các ứng dụng Windows Store, Windows Phone, Apple iOS, Android và HTML/JavaScript. Lưu trữ dữ liệu, xác thực và gửi thông báo cập nhật chỉ trong vài phút.

TOP