Giúp hoạt động làm việc nhóm trở nên ổn định, đồng thời hoàn thành được nhiều việc hơn. giúp nhóm của bạn dễ dàng tạo kế hoạch mới, tổ chức và giao tác vụ, chia sẻ tệp, trò chuyện về những việc bạn đang làm và cập nhật tiến độ.

1

Sắp xếp nhanh chóng

Dễ sử dụng

Cho chạy Planner từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365 chỉ với một thao tác bấm. Sau đó, bạn có thể tạo kế hoạch mới, xây dựng nhóm, giao tác vụ và cập nhật trạng thái—chỉ trong vài bước dễ dàng.
Sắp xếp công việc một cách trực quan
Mỗi kế hoạch lại có bảng riêng của mình, tại đó bạn có thể sắp xếp tác vụ thành các nhóm. Bạn có thể phân loại tác vụ dựa trên trạng thái hoặc người được giao tác vụ đó. Để cập nhật trạng thái hoặc thay đổi tác vụ, bạn chỉ cần kéo và thả tác vụ giữa các cột.

2

Phối hợp cùng nhau một cách dễ dàng

Rõ ràng và minh bạch

Dạng xem Tác vụ của tôi mang tới một danh sách toàn diện chứa mọi tác vụ cùng trạng thái của chúng trên mọi kế hoạch của bạn. Khi phối hợp trong một kế hoạch, các thành viên nhóm luôn nắm được ai đang làm việc gì.

Cộng tác trong các tác vụ

Được thiết kế tích hợp với Office 365, Quản lý công việc giúp bạn đính kèm tệp vào các tác vụ, phối hợp thao tác trên những tệp đó và thậm chí là thảo luận về các tác vụ mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Với ứng dụng này, mọi thảo luận và kết quả của nhóm đều nằm trong kế hoạch chứ không tách biệt trong các ứng dụng khác nhau.

3

 Không bao giờ bỏ lỡ điều gì

Hoạt động trên nhiều thiết bị

Ứng dụng quản lý công việc hoạt động trên mọi thiết bị của bạn. Và với Planner, mọi người luôn thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ cần liếc nhìn Biểu đồ, bạn có thể biết được mọi thứ đang diễn tiến đến đâu và nhóm có đang thực hiện đúng tiến trình để đạt được mục tiêu hay không.

Thông báo email

Với ứng dụng này, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ điều gì! Nhận thông báo email bất cứ khi nào bạn được giao tác vụ mới hoặc được thêm vào cuộc hội thoại.

HỢP TÁC CÙNG VỚI TECHNOVA

Chúng tôi mang đến những giải pháp công nghệ tuyệt vời nhất

TOP